DBGV is actief in vele rechtstakken.
Wij adviseren, begeleiden en verdedigen particulieren en bedrijven. Wij zijn ook actief in het kader van geschillenbeslechting met bemiddeling of arbitrage.

Logo DBGV - Advocaten en Bemiddelaars

Boomstraat 14 b.4
1000 Brussel

Over Ons

DBGV groepeert advocaten en bemiddelaars van de Nederlandse en Franse Orde van de Balie van Brussel. Onze praktijk is hoofdzakelijk gericht op de materies die verband houden met aansprakelijkheid, vastgoed en verwante domeinen. Ze is gekenmerkt door een grote diversiteit in de benaderingen teneinde zodoende een oplossing op maat te creëren die het best aansluit bij de vragen en noden die ons worden voorgelegd.

© DBGV 2022