Adviseren, Begeleiden, Oplossen, wij ondersteunen u in alle omstandigheden.

Ons kantoor verenigt ervaring en knowhow met dynamisme en creativiteit.

DBGV staat voor de complementariteit van haar leden.

We zorgen voor een gepast antwoord op de juridische noden van zowel particulieren als ondernemingen die zonder onderscheid kunnen rekenen op onze grote beschikbaarheid en onze gezamenlijke betrachting een gepersonaliseerde en kwalitatieve behandeling van de ons toevertrouwde zaken te bieden.


Image

De boom weerspiegelt onze benadering van de opdrachten die ons worden toevertrouwd:

  • een wijsheid diep geworteld in vakkennis en waarden;
  • een stille kracht in tijden van beproeving;
  • een vertakking samenhangend in de diversiteit van onze benaderingen en de behandelde rechtstakken.

Logo DBGV - Advocaten en Bemiddelaars

Boomstraat 14 b.4
1000 Brussel

Over Ons

DBGV groepeert advocaten en bemiddelaars van de Nederlandse en Franse Orde van de Balie van Brussel. Onze praktijk is hoofdzakelijk gericht op de materies die verband houden met aansprakelijkheid, vastgoed en verwante domeinen. Ze is gekenmerkt door een grote diversiteit in de benaderingen teneinde zodoende een oplossing op maat te creëren die het best aansluit bij de vragen en noden die ons worden voorgelegd.

© DBGV 2022