N

E

F

Administratieve medewerksters

 

 

     Anne Delwaelheyns

 

Zij zorgt sinds vele jaren voor de goede gang van zaken in het kantoor.

Persoonlijke assistente van Meester André De Becker.

 

 

 

 

     Josiane Van Onsem

 

Sinds jaren zorgt zij voor de administratieve zaken.

Persoonlijke assistente van Meester Eric Vander Stadt.

DBGV:   Advocaten  -  Boomstraat 14 b.4  -  1000 Brussel           Avocats  -  Rue de l'Arbre 14 b.4  -  1000 Bruxelles                 T +32 2 545 05 40  -  F +32 2 513 71 64