N

E

F

Rechtsdomeinen

 

Verzekeringsrecht

Zakenrecht

Burgerlijk recht

Internationaal recht

Strafrecht

Handelsrecht en distributie

Vennootschapsrecht

Verkeersrecht

Milieurecht

Rechten van de Mens

Tuchtrecht

Burgerlijke aansprakelijkheid

Lichamelijke schade

Medische aansprakelijkheid

Verbintenissen en contractenrecht

DBGV:   Advocaten  -  Boomstraat 14 b.4  -  1000 Brussel           Avocats  -  Rue de l'Arbre 14 b.4  -  1000 Bruxelles                 T +32 2 545 05 40  -  F +32 2 513 71 64