N

E

F

     Mathieu Vaessen

 

Licentiaat in de Rechten van de Université Catholique van Louvain-la-Neuve in 2000. Hij is ook titularis van een diploma aanvullende studies Internationale Betrekkingen en Conflictbeheersing, uitgereikt door de Katholieke Universiteit Leuven in 2001.

 

Hij legde de eed van advocaat af in 2001 en is sindsdien lid van de Brusselse Balie.

 

Voorkeurmateries:

 

• Burgerlijk recht met een bijzondere belangstelling voor:

     verbintenissen en contracten, burgerlijke aansprakelijkheid en

     zakenrecht (eigendom – mede-eigendom)

• Handelsrecht en distributie

• Verkeersrecht

• Milieurecht

• Internationaal recht

• Strafrecht en rechten van de Mens

DBGV:   Advocaten  -  Boomstraat 14 b.4  -  1000 Brussel           Avocats  -  Rue de l'Arbre 14 b.4  -  1000 Bruxelles                 T +32 2 545 05 40  -  F +32 2 513 71 64