N

E

F

    André De Becker

 

Doctor in de Rechten en licentiaat in de criminologie van de

R.U.G. Gent in 1969, legt hij hetzelfde jaar de eed van advocaat af en

is sindsdien lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel.

Hij was assistent strafrecht aan de universiteit van Gent en publiceerde diverse artikelen in het domein van het strafrecht en het sportrecht.

Hij was jarenlang secretaris-generaal van de Belgische Liga voor de Verdediging van de Rechten van de Mens en nadien voorzitter van de Liga voor Mensenrechten waar hij nog steeds deel uitmaakt van de raad van bestuur.

André DE BECKER was tevens actief in het Vlaams Pleitgenootschap, hij was hier openingsredenaar (Pleidooi voor een tegensprekelijk vooronderzoek) en voorzitter.

Hij was lid van de raad van de Nederlandse Orde van advocaten van de Balie te Brussel.

 

Voorkeurmateries:

 

• Strafrecht

• Rechten van de Mens

• Tuchtrecht

• Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringen

• Verkeersrecht

• Lichamelijke schade

• Medische aansprakelijkheid

DBGV:   Advocaten  -  Boomstraat 14 b.4  -  1000 Brussel           Avocats  -  Rue de l'Arbre 14 b.4  -  1000 Bruxelles                 T +32 2 545 05 40  -  F +32 2 513 71 64